De strijd tegen de eikenprocessierups

In een persbericht roept Vogelbescherming iedereen op om zijn/haar gemeente aan te sporen om biodiversiteit in te zetten in de bestrijding van de eikenprocessierups:

Vogelbescherming roept iedereen op zijn gemeente een brief te sturen met daarin de oproep te investeren in biodiversiteit om zo de eikenprocessierups te bestrijden. Door te investeren in de natuurlijke vijanden ontstaat er een gezond ecosysteem, waarbij eikenprocessierupsen niet de overhand krijgen. In de brief van Vogelbescherming is beschreven hoe dat kan. De brief is te downloaden via http://www.vogelbescherming.nl/briefaangemeenteneikenprocessierups

De eikenprocessierupsen zorgden ook dit jaar weer voor veel overlast, dat zal de komende jaren niet anders zijn. Bestrijding van de eikenprocessierups met gif en tot op zekere hoogte ook de stofzuiger is een heilloze weg. Het nadeel van gif is dat het ook veel andere rupsen en insecten dood. Door te investeren in de natuurlijke vijanden, zoals het ophangen van nestkasten voor koolmezen en het planten van inheemse struiken voor insecten, ontstaat er een gezond ecosysteem, waarbij eikenprocessierupsen niet de overhand krijgen. Door nu te investeren in biodiversiteit zal de komende jaren de overlast minder worden. Bovendien worden de gemeenten er ook nog eens mooier door.

Aanbevelingen van Vogelbescherming

  • Hang nestkasten op

Hang kasten op voor de rupsen etende vogels als pimpelmees, koolmees en boomklever. Een koolmezenjong eet in 2 weken tijd zo’n 800 rupsen; en dat bij nestjes van 8 tot 12 jongen. Dat tikt aan!
Tip: hang kasten voor verschillende soorten 3 meter uit elkaar en voor dezelfde soorten zelfs 10 meter.

  • Plant inheemse planten

Op wilde, inheemse planten en bloemen komen insecten af. Op insecten komen vogels en vleermuizen af. En zo is het cirkeltje rond, want vogels eten de rupsen en sommige insecten  leggen hun eitjes in de eikenprocessierups, waarna de wespenlarf de rups opeet (sluipwespen, sluipvliegen, gaasvliegen en zweefvliegen). Vleermuizen ten slotte eten de vlinders van de eikenprocessierups. 
Tip: denk aan dovenetel, kamperfoelie, lavendel, margrieten, zonnebloemen, duizendblad, witte en rode klaver… Vergeet ook de bomen niet, bijvoorbeeld beuk, berk, meidoorn of lijsterbes.

  • Maai later (of niet…)

Laat daar waar de veiligheid het toe laat de boel de boel. Maai later, of als dat kan: niet. Laat bloemen en planten uitbloeien. Hiermee creëer je een natuurlijke leefomgeving voor vogels en andere soorten. De kans dat ze volgend seizoen weer terugkomen vergroot je daarmee enorm.

Veelbelovende experimenten

Verschillende gemeenten experimenteren inmiddels met het inzetten van natuurlijke vijanden in de strijd tegen de eikenprocessierups. De eerste resultaten zijn veelbelovend: er worden minder eikenprocessierupsen gemeld.